Zakaj vaš otrok potrebuje nezgodno zavarovanje? Najpogostejša vprašanja in odgovori

0

Zdrav otrok je tisti, ki se rad veliko giba, premaguje različne športne izzive in mu je dovoljeno energijo izživeti na svoj način. Najpogosteje s prosto igro, ki vključuje tek, plezanje in skakanje. A prav tak se lahko kaj hitro sreča tudi z nezgodo. V največ primerih ima ta blage posledice, a nezanemarljiv delež nezgod se konča huje.

Za starše manjših in večjih mulcev smo pripravile odgovore na najpogostejša vprašanja pri dilemi ali zavarovati svojega otroka, v kakšnem obsegu in kaj storiti v primeru, ko pride do nezgode.

1. Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje za otroka in kaj z njim pridobimo?

Največ izkušenj s koriščenjem nezgodnega zavarovanja ima ravno najbolj “adrenalinski” od vseh Kamzmulcem otrok. Zanimivo pa je to, da se je poškodba zgodila pri igri doma in ne na katerem od njegovih adrenalinskih podvigov na kolesu ali skiroju, kar žal potrjuje znani rek, da nesreča nikoli ne počiva.

Ob nerodnem padcu s kavča se mu je namreč roka ob padcu tako nesrečno zataknila med radiator in kavč, da je doživel zlom obeh kosti na podlakti. Temu je sledil obisk urgence, kjer so se odločili za ravnanje kosti v anasteziji. Ker ni bil tešč, je bilo najbolj mučno čakanje na sam poseg. Poseg je bil dolg približno 20 minut, po njem pa so mu namestili mavec do ramen. Mulc je naslednji dan ostal doma, nato pa se je normalno vključil v vrtčevski program. Glavno navodilo v vmesnem času je bilo, da ne obremenjuje zlomljene roke. Sledili so kontrolni tedenski rentgenski pregledi, mavec pa so mu ostranili po treh tednih. 

Po končanem zdravljenju smo prek spleta vložili odškodninski zahtevek, priložli vso dokumentacijo zdravljenja, za katero svetujemo, da jo skrbno hranite v posebni mapi in jo po koncu zdravljenja priložite zahtevku. Zahtevek je bil odobren v roku dveh tednov, izplačilo zavarovalnine pa je sledilo v naslednjih dneh. 

Zlomi ali zvini so ene pogostejših nezgod, ki jih doživijo otroci.

Starši se najpogosteje odločamo za nezgodno zavarovanje svojih otrok, da si v primeru nastanka poškodbe, ublažimo vsaj finačne posledice le-teh. Ob primernem zavarovanju starši ali skrbniki prejmemo izplačilo zavarovalnine iz naslova:

  • dnevne odškodnine za čas aktivnega zdravljenja,
  • bolnišničnih dni za čas, preživet v bolnišnici,
  • zdraviliških dni (odobreno s strani ZZZS) za obdobje zdraviliškega zdravljenja,
  • nadomestilo za starše (za otroke do 14. leta) in
  • nadomestilo za zlom kosti.

V primeru, da bi otroku ostale tudi trajne posledice v smislu invalidnosti, bi sledilo še izplačilo zavarovalne vsote za invalidnost.

2. Kaj pa v primeru, ko pride do lažje poškodbe, ko ni potrebno zdravljenje v bolnici ali zdravilišču?

Če je sreča, med nezgodo pride le do lažjih poškodb, kot so zvini ali ureznine. Takrat bivanje v bolnišnici ni potrebno. Smo takrat starši zavarovanih otrok upravičeni do izplačila škode? Da. Z ustrezno izbranim zavarovanjem družina prejme povračilo škode iz naslova dnevne odškodnine. Lahko pa se zgodi, da mora starš še nekaj dni ostati doma z otrokom, torej koristi bolniški stalež, zato mu pripada še zavarovalnina za nadomestilo za starše. Bodite pozorni, da izberete ustrezen paket nezgodnega zavarovanja v ali stopite v stik z izbranim zavarovalnim agentom.

3. Kaj storiti, ko pride do nezgode, kako prijaviti škodni primer?

Preko spleta lahko sklenete zavarovanje in tudi prijavite škodni primer.

Poleg spletne prijave na nezgodno zavarovanje otrok in mladine pa danes vse bolj cenimo enostavne in hitre postopke tudi pri prijavi škodnega primera. V spodnjem videu si oglejte postopek prijave zavarovalnega primera.

Seveda pa to ni edini način. Za starše, ki jim je “klasična” prijava (na papirju) bolj domača, je na voljo obrazec »Prijava nezgode«, kamor starš zavarovanca poleg osebnih, kontaktnih podatkov in tekočega računa, predloži še fotokopije celotne medicinske dokumentacije, ki se nanaša na zdravljenje poškodbe:

  • medicinsko dokumentacijo o iskanju prve zdravniške pomoči (poškodbeni list),
  • dokumentacijo o poteku zdravljenja (medicinski izvidi, kartonček fizikalne terapije, izvidi zdravilišča, itd.).

Nezgoda se prijavi po zaključku zdravljenja. Obrazec s prilogami je mogoče oddati osebno v katerikoli poslovalnici Zavarovalnice Sava, pri svojemu zastopniku ali pa se jo preprosto pošlje po pošti.

4. Najpogostejše zmote staršev o nezgodnem zavarovanju otrok

Pogosto se sprašujemo, zakaj zavarovati, saj je otrok zavarovan prek starša, saj osnovno zavarovanje krije nujno oskrbo, ali je pri lažjih poškodbah to sploh smiselno. A tu se gre predvsem za odločitev staršev, ali želijo otroka dodatno nezgodno zavarovati. Ko se otrok poškoduje, starši prejmejo t.i. zavarovalnino, ki nastopa predvsem kot dodatna pomoč ob blažjih ali hujših posledicah nezgode, ki lahko prizadene predvsem finančno stanje družine.

Kolikšno bo kritje otrokove nezgode pa je odvisno od paketov nezgodnega zavarovanja z različnimi kritji (). Staršem se svetuje, da naj pri izbiri paketa nezgodnega zavarovanja pazijo predvsem na naslednje lastnosti zavarovanja:

  • Otroci naj bodo zavarovani z dovolj visoko zavarovalno vsoto, ki krije trajno invalidnost in nezgodno rento.
  • (Visok) riziko dnevne odškodnine naj ne bo najpomembnejše kritje pri izbiri primernega zavarovanja.
  • Pri otrocih, ki so registrirani športniki, starejši od 14 let, naj se izbere za to ustrezen paket zavarovanja. Pri otrocih do 14. leta je kritje nezgod za športnike že vključeno brez doplačila.

5. Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje pri Zavarovalnici Sava?

Stvar, ki nas je pritegnila, je zagotovo enostavna prijava prek spleta in aktualna ponudba s popusti, ki temu sledi. A prednosti so tudi drugje.

Zavarovalnica Sava vsem svojim zavarovancem ponuja možnost prijave škodnega primera – preko spleta (glej točko 3), ki uporabniku ni le prijazen, a mu omogoča preprosto in predvsem hitro prijavo v le nekaj korakih kar od doma. Tako se lahko izognemo večkratnim obiskom agentov in zavarovalnic, hkrati pa imamo doma vse dokumente takoj pri roki. Tako je pri Zavarovalnici Sava povprečna škoda rešena v le nekaj dneh z izplačilom zavarovalnine na zavarovančev osebni račun.

Pri sklenitvi zavarovanja na spletu ponujajo za otroke do 14. leta starosti 10 % oz. 20 % popust.

Nasvet za naše malčke, šolarje in starše – uživajte v gibanju, igri, sodelovanju, a »po pameti«, odgovorna vadba in previdnost ni odveč. V primeru nesreče pa je še kako koristno urejeno nezgodno zavarovanje. Naj bo to šolsko leto brezskrbno in varno!

Članek je podprlo naše partnersko podjetje Zavarovalnica Sava, ki sledi sloganu #nikolisami. Njihova ponudba med drugim vključuje pester nabor nezgodnih zavarovanj za družine, otroke in šolsko mladino, športnike, posameznike in nezgodno zavarovanje Hospitalizacija Plus.