Velika nagradna igra ob 7. obletnici portala KZM- ZAKLJUČENA

0

Imamo zmagovalce nagradne igre in sicer:

@jasminaurbas prejme 1. nagrado, @hrastovasiska prejme 2. nagrado, @tina.kurent prejme 3. nagrado in @jozica2019 prejme 4. nagrado. Čestitke vsem!

Sodeluj v veliki nagradni igri ob 7. obletnici portala Kam z mulcem, kjer podarjamo več nagrad in sicer:

1. En paket 4 iger Djeco Mini, primernih za na pot, ki bodo zabavale mulce po poti v vrtec, na smučanje ali na drugi konec sveta:), skupaj s Snails play lakom za nohtke, ki jih podarjamo skupaj z otroško trgovino Kakadu;

2. En začetni paket zabavnih in super učnih ur nemščine za mulčke, kjer bodo spoznali, kako se predstaviti, barve in druge osnovne besede, ki ga podarjamo skupaj z German for Kids and Teens;

3. En ovitek za potni list v barvi in z napisom po vaši izbiri za pisana in zabavna doživetja v tujini, ki ga podarjamo skupaj s Pegula;

4. En paket s piškotki, kavico, namazom in lončkom za sladkosnede in prijetne zimske večere, ki ga podarjamo skupaj z Zlata ptička.

KAKO DO NAGRADE? 

 • Spremljaj naš Instagram profil ter sodeluj v nagradni igri, ki je objavljena dne 30. 1. 2022.
 • Pod objavo na Instagram profilu navedi, za katero nagrado se poteguješ, označi še eno osebo in spremljaj Instagram profil Kakadu (za nagrado št. 1), German for Kids and teens (za nagrado št 2), Pegula (za nagrado št 3) ali Zlata ptička (za nagrado št 4).
 • Podrobneje so pogoji za sodelovanje so navedeni v objavi, dne 29. 1. 2022, na Instagram profilu Kam z mulcem.
 • Prijave zbiramo do torka, 1. 2. 2022 do 23.59 ure

ŽREBANJE? Žrebanje bo v sredo, 2. 2. 2022 do 9. uri. Objava nagrajcev (4) bo na Instagramu Kam z mulcem v sredo, 2. 2. 2022 do 10.00 ure. Nagrajence bomo kontaktirali na izbran naslov. Nagrajenci bodo nagrado dobili po pošti oz. v dogovoru s podeljevalcem nagrade.

Pravila in pogoje nagradne igre si preberite spodaj v besedilu.

V okviru nagradne igre podarjamo:

 • 1x paket 4 iger Djeco Mini, primernih za na pot, skupaj s Snails play lakom za nohtke;
 • 1x začetni paket zabavnega učenja nemškega jezika za otroke;
 • 1x ovitek za potni list v barvi/vzorcu in z napisom po lastni izbiri;
 • 1x paket s piškotki, kavico, namazom in lončkom.

Pravila in pogoji nagradne igre

1. Organizator in izvajalec nagradne igre je spletna stran www.kamzmulcem.si (v nadaljevanju Organizator).

2. Podeljevalci nagrade so:  Otroška trgovina Kakadu (št. 1), German for Kids and Teens (št. 2), Pegula (št. 3) in Zlata ptička (št. 4).

Instagram ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja. / Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Instagram.

3. Nagradna igra poteka na Instagram strani Kam z mulcem od 29. 1. 2022 do vključno 1. 2. 2022 do 23.59 ure.

4. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:

 • izpolnjujejo pogoje, navedene pod objavo na Instagram strani Kam z mulcem, dne 29. 1. 2022,
 • so državljani Republike Slovenije in so stari 18 let ali več,
 • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenece/ka oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

5. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči izpolnjevati pogoje, navedene pod objavo na Instagram strani Kam z mulcem, dne 29. 1. 2022.

Sodelujoči se strinja, da vabila in priporočila posreduje le tistim drugim osebam, od katerih ima soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana elektronska sporočila in polno odgovarjajo za njegovo vsebino.

Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano. Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost.

Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.

6. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.

7. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje s samo enim Instagram profilom. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrade.

8. Organizator ne prevzema odgovornosti za:

 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.

9. Nagrajenci nagrad (št. 1 do št. 4) v nagradni igri bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Število zbranih listkov (komentarjev pod objavami) pomeni število listkov v bobnu za žreb. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Glavno žrebanje bo potekalo 2. 2. 2022 do 9.00. Nagrajenci bodo objavljeni na Instagram strani Kam z mulcem 2. 2. 2022 do 10.00 ure. 

10. Organizator bo nagrajence obvestil preko Instagram sporočila. Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov Organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade.

Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli novo izžrebani osebi.

Nagrajenec bo najkasneje v roku 10 dni po zaključku nagradne igre naveden tudi na spletni strani organizatorja.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

11. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.

12. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.

13. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@kamzmulcem.si.

14. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

15. Varovanje podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno Evropsko uredbo o varovanju podatkov (GDPR). Več o tem si lahko preberete v naših Splošnih pogojih in pravilih zasebnosti

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja,
 • objava imena in priimka nagrajenca na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra in na tej spletni strani.
 • Podatki o nagrajencu se hranijo v skladu z Zakonom o davkih in davčnem postopku

Izvajalec bo podatke uporabljal za zgoraj navedene aktivnosti ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Izvajalec zbira podatke zgolj zato, da se izpolni namen nagradne igre. To je obvestitev prejemnikov nagrad ter njihovo podelitvijo. Ker vrednost nagrade presega 42 EUR čas hrambe zapisnika in drugih podatkov glede nagradne igre ureja Zakon o davkih in davčnem postopku.

16. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.

17. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

18. Preklic sodelovanja
Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@kamzmulcem.si. Sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je oseba sodelovala v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila bo sodelujoči izključen iz žreba.

19. Reševanje pritožb
Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@kamzmulcem.si. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

20. Ostalo
S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

V Ljubljani, 29.1.2022