Splošni pogoji “Nagradna igra družinsko letenje v vetrovniku Aerodium, Logatec”

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Družinsko letenje v vetrovniku Aerodium, Logatec”

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Družinsko letenje v vetrovniku Aerodium, Logatec” (v nadaljevanju “Nagradna igra“) je spletna stran www.kamzmulcem.si (v nadaljevanu “Organizator“). Podeljevalec nagrade je VIZIJA PRO d.o.o., Ljubljanska cesta 18, 1351 Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju “Podeljevalec nagrade“).

Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja. / Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

2. Potek Nagradne igre

Nagradna igra poteka šest dni, od 28. 9. 2016 6:00 do vključno 3. 10. 2016 do 12:59 ure na spletni strani www.kamzmulcem.si (v nadaljevanju “Spletna stran”). Uporabniki, ki bodo v Nagradni igri sodelovali po koncu Nagradne igre, ne bodo vključeni v žreb. Žrebanje nagrade bo 3. 10. 2016.

V Nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki je starejši od 18 let. Sodelovanje pri Nagradni igri je enkratno, večkratne prijave v času nagradne igre se ne bodo upoštevale. Prijavitelj s sodelovanjem v nagradni igri jamči, da so vsi posredovani podatki pravilni in resnični ter da sodeluje v svojem imenu. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so do zgoraj navedenega datuma in ure pravilno in čitljivo izpolnili prijavo na Nagradno igro. To pomeni, da so izpolnili vsa obvezna polja na obrazcu – ime in priimek in elektronski naslov.

Po koncu nagradne igre bo Organizator izžrebal enega nagrajenca. Nagrajenec bo objavljen na spletni strani najkasneje do 7.10. 2016. Glavna nagrada je družinski paket letenja -10 minut v vetrovniku Logatec za skupno 5 oseb.

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi. Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 3 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. Izvedel se bo ponoven žreb nagrajenca, za katerega bodo veljali enaki pogoji o prevzemu nagrade.

Nagrada je prenosljiva. Nagrada nima denarne vrednosti in je ni mogoče prodati ali zamenjati. Vrednost nagrade je manj kot 42 EUR na osebo, zato se ne šteje v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.

3. Sodelovanje v Nagradni igri

Vsak prijavitelj na Nagradno igro lahko prejme nagrado, ki jo podeljuje VIZIJA PRO d.o.o.. Zaposleni in študenti zaposleni pri podjetju VIZIJA PRO d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani ali druge osebe, ki so neposredno povezane z izvedbo Nagradne igre, ne smejo sodelovati v Nagradni igri oziroma niso upravičene do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene tega nagradnega natečaja štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre.

4. Izključitev odgovornosti

Organizator, tehnični izvajalec in Podeljevalec nagrade ne prevzemajo nobene odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • napake na spletni strani, ki so posledica izpada omrežja s strani pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki lahko začasno vplivajo na uporabo spletnih strani povezanih z nagradno igro,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimajo vpliva,
 • kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

5. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre in podeljevalec nagrade se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej Nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 s spremembami; ZVOP-1). Udeleženec Nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da Organizator in Podeljevalec nagrade kot upravljavca zbirke osebnih podatkov, vodita, vzdržujeta, nadzorujeta ter hranita zbirko osebnih podatkov udeležencev Nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev Nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte,

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko Organizator nagradne igre in Podeljevalec nagrade kot upravljavec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje, hrani izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev,
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in na FB,
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim,
 • pošiljanje e-novic bloga Kamzmulcem (Organizator) po e-pošti, predvidoma 1-krat tedensko. Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.
 • izvajanje telefonskega, pisnega in elektronskega trženja s strani podjetja VIZIJA PRO d.o.o. (Podeljevalec nagrade). Udeleženec nagradne igre lahko zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

Na podlagi ZVOP-1 Podeljevalec nagrade udeleženim v nagradni igri zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

6. Pravila in pritožbe

Ta pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, 28. 9. 2016. Kontakt v primeru vprašanj, nejasnosti ali reklamacij v zvezi z nagradno igro je info@kamzmulcem.si. Organizator in Podeljevalec nagrade si pridržujeta pravico do spremembe teh pravil. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. O vseh drugih spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence Nagradne igre obveščal z objavami na svoji spletni ali Facebook strani. Odločitev organizatorja Nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili Nagradne igre, ne bodo upoštevani.

V Ljubljani, 28. 9. 2016