NAGRADNA IGRA s Hiša na kolesih – vikend najem avtodoma za družinski izlet je ZAKLJUČENA

0

Letos bomo Kamzmulcem mame prvič testirale počitnice z avtodomom. Bi si želeli tak način počitnikovanja preizkusiti tudi vi? Skupaj s Hiša na kolesih podarjamo 1x vikend najem avtodoma. Kako do nagrade?

Spremljajte naš Instagram profil, kjer so navodila, kako sodelovati v nagradni igri:

 • Sledite IG profiloma @Hišanakolesih ter @Kam_z_mulcem
 • V komentar pod objavo napišite, kam bi se z družino odpravili na izlet z avtodomom
 • Delite nagradno igro v svoji zgodbi »IG story« ali na vašem zidu ter označite oba profila @Kam_z_mulcem ter @Hišanakolesih

Najboljše predloge, kam na izlet z družino, bomo konec meseca marca objavili tudi v naši novi rubriki.

Nagradna igra traja do nedelje 10.3. do 23.ure. Žrebanje bo 11.3. ob 8.uri. Objava nagrajenca bo v komentarju te objave, v ponedeljek 11.3. ob 10.uri. Nagrajenca bomo kontaktirali preko Instagram sporočila.

Pravila in pogoji nagradne igre

 1. Organizator in izvajalec nagradne igreje je spletna stran www.kamzmulcem.si (v nadaljevanju Organizator).
 2. Podeljevalec nagradeje Hiša na kolesih, podjetje Soles d.o.o., PE Šenčur, Rožna ulica 44, 4208 Šenčur, Slovenia

Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja. / Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

 1. Glavna nagrada je vikend najem avtodoma v nizki sezoni (do 21. 6. 2019 in od 23. 8. 2019 dalje, z izjemo prvomajskih in jesenskih šolskih počitnic).

Glavni nagrajenec lahko izbira med tema dvema modeloma avtodoma: model PLA 440: https://www.hisanakolesih.com/sl/car_details/22 ali PLA 385: https://www.hisanakolesih.com/sl/car_details/31

 1. Nagradna igra poteka na Instagram strani Kam z mulcem od 4. 3. 2019 do vključno 10. 3. 2019 do 23. ure.
 2. V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki:
 • izpolnjujejo pogoje, navedene pod objavo na Instagram strani @Kam_z_mulcem, dne 4. 3. 2019,
 • so državljani Republike Slovenije in so starejši od 15 let,
 • izpolnjujejo tukaj navedene pogoje sodelovanja.

V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. Nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri Organizatorju in Izvajalcu nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

 1. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora sodelujoči izpolnjevati pogoje, navedene pod objavo na Instagram strani @Kam_z_mulcem, dne 4. 3. 2019.

Sodelujoči se strinja, da vabila in priporočila posreduje le tistim drugim osebam, od katerih ima soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana elektronska sporočila in polno odgovarjajo za njegovo vsebino.

Organizator v nobeni obliki ne podpira pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Kakršnokoli pošiljanje nezaželene pošte s strani tretjih oseb za namene promocije te nagradne igre je strogo prepovedano. Kršitelj za to dejanje nosi polno pravno odgovornost.

Organizator si na zahtevo državnih organov pridržuje pravico posredovati vse potrebne informacije v zvezi z osumljeno osebo oziroma dejanjem.

 1. Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo nagradno igro, jo onesposobilo, ji škodovalo ali omogočilo njeno zlorabo. Zaradi takšnega ravnanja so sodelujoči, z njim povezane osebe ali skupine oseb lahko izključeni iz sodelovanja v nagradni igri in ovadeni zaradi povzročitve škode.
 2. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo z enim Instagram profilom. V primeru, da se ugotovi, da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrade.
 3. Organizator ne prevzema odgovornosti za:
 • kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi,
 • nedelovanje storitve zaradi neznanja uporabe storitve,
 • nedelovanje storitve zaradi izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo storitve,
 • kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, v kolikor taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.
 1. Nagrajenec glavne nagrade v nagradni igri bo določen z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje. Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

Glavno žrebanje bo potekalo 11. 3. 2019 ob 8.00. Nagrajenec bo objavljen na Instagram strani (kot komentar pod objavo) in spletni strani Kam z mulcem isti dan ob 10.00.

 1. Organizator bo nagrajence obvestil preko Instagram sporočila. Nagrajenec mora v 5 dneh od prejetja obvestila o nagradi na naslov Organizatorja pisno sporočiti, da se strinja s prevzemom nagrade.

Če se izžrebanec ne odzove ali v 5 dneh ne posreduje zgoraj naštetih podatkov in dokazil, izgubi pravico do prejema nagrade, nagrada pa se v tem primeru podeli novo izžrebani osebi.

Nagrajenec bo najkasneje v roku 10 dni po zaključku nagradne igre naveden tudi na spletni strani organizatorja.

Nagrade v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za drugo nagrado ali zahtevati izplačila njene protivrednosti v denarju.

 1. Organizator ne krije stroškov komunikacije po internetu in drugih stroškov, ki jih ima sodelujoči v nagradni igri s sodelovanjem v njej.
 2. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru nepredvidenih okoliščin kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo sodelujočih.
 3. Vprašanja, ki se nanašajo na nagradno igro, lahko zainteresirani sporočijo na elektronski naslov info@kamzmulcem.si.
 4. Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
 5. Varovanje podatkov

Organizator nagradne igre se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in v skladu s Splošno Evropsko uredbo o varovanju podatkov (GDPR). Več o tem si lahko preberete v naših Splošnih pogojih in pravilih zasebnosti

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljavec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, obdeluje izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajenca o rezultatu žrebanja,
 • objava imena in priimka nagrajenca (oziroma imena profila) na Instagram strani, kjer poteka nagradna igra in na tej spletni strani.
 • Podatki o nagrajencu se hranijo v skladu z Zakonom o davkih in davčnem postopku

Izvajalec bo podatke uporabljal za zgoraj navedene aktivnosti ter jih ne bo posredoval tretjim osebam. Izvajalec zbira podatke zgolj zato, da se izpolni namen nagradne igre. To je obvestitev prejemnikov nagrad ter njihovo podelitvijo. Ker vrednost nagrade presega 42 EUR čas hrambe zapisnika in drugih podatkov glede nagradne igre ureja Zakon o davkih in davčnem postopku.

 1. Za tolmačenje posameznih členov teh pravil je pristojen izključno Organizator. Morebitne napake v izvedbi nagradne igre bo Organizator reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve teh pravil lahko Organizator razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi.
 2. Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje in so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim v nagradni igri. Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.
 3. Preklic sodelovanja
  Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov info@kamzmulcem.si. Sporočilo mora biti poslano z elektronskega naslova, s katerim je oseba sodelovala v nagradni igri. Po prejemu tega sporočila bo sodelujoči izključen iz žreba.
 4. Reševanje pritožb
  Vse pritožbe in reklamacije se rešujejo prek elektronskega naslova info@kamzmulcem.si. V primeru utemeljenih pritožb se Organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.
 5. Ostalo
  S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z vsemi zgoraj naštetimi pravili in pogoji.

Ljubljana, 3. 3. 2019