Nagradna igra “Zadeni družinsko smučarsko vozovnico” – splošni pogoji

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri “Summit avto podarja avtosedež znamke Römer”

1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre “Zadenite družinsko smučarsko vozovnicor” (v nadaljevanju “Nagradna igra“) je spletna stran www.kamzmulcem.si (v nadaljevanu “Organizator“). Podeljevalec nagrade je Medis d.o.o., Brnčičeva ulica 1, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju “Podeljevalec nagrade“).

Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja. / Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.

2. Potek Nagradne igre

Nagradna igra poteka devet dni, od 11.1.2017 9:00 do vključno 19.1.2017 do 11:59 ure na spletni strani www.kamzmulcem.si (v nadaljevanju “Spletna stran”). Uporabniki, ki bodo v Nagradni igri sodelovali po koncu Nagradne igre, ne bodo vključeni v žreb. Žrebanje nagrade bo izvedeno nakasneje 20.1.2017. Po potrebi lahko organizator igre podaljša nagradno igro in prestavi žrebanje za največ 14 dni ter o tem obvesti vse na FB. 

V Nagradni igri lahko sodeluje vsak, ki je starejši od 18 let. Sodelovanje pri Nagradni igri je enkratno, večkratne prijave v času nagradne igre se ne bodo upoštevale. Prijavitelj s sodelovanjem v nagradni igri jamči, da so vsi posredovani podatki pravilni in resnični ter da sodeluje v svojem imenu. V nagradni igri sodelujejo vsi, ki so do zgoraj navedenega datuma in ure pravilno in čitljivo izpolnili prijavo na Nagradno igro. To pomeni, da so izpolnili vsa obvezna polja na obrazcu – ime in priime ter, elektronski naslov.

Po koncu nagradne igre bo Organizator izžrebal tri nagrajence: 

Nagradni sklad:

 1. Nagrada: Družinska smučarska vozovnica (dve odrasli in ena otroška), na smučiščih Pohorje, Kranjska gora ali Krvavec) + paket izdelkov Imunoglukan
 2. Paket izdelkov Imunoglukan za otroke in odrasle
 3. Paket izdelkov Imunoglukan za otroke in odrasle

Nagrajenec bo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti, ki jo bo navedel ob prijavi. Z nagrajencem se bomo individualno dogovorili glede prevzema nagrade. Dobitnik prve nagrade mora do 31. 1. 2017 sporočiti, na katerem od izbranih treh smučišč bo koristil družinsko smučarsko vozovnico. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne bo odzval (posredoval vseh zahtevanih podatkov v pisni obliki ali prek e-pošte) v roku 7 dni od prejema obvestila ali pa se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. Izvedel se bo ponoven žreb nagrajenca, za katerega bodo veljali enaki pogoji o prevzemu nagrade.

Nagrada je prenosljiva. Nagrada nima denarne vrednosti in je ni mogoče prodati ali zamenjati. Vrednost nagrade nad 42 EUR se všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Akontacijo dohodnine bo za nagrajence, katerim se po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/06 s spremembami) vrednost nagrade všteva v davčno osnovo, skladno z veljavno slovensko davčno zakonodajo obračunal in plačal Podeljevalec nagrade – Medis d.o.o., Brnčičeva ulica 1, 1001 Ljubljana. Morebitne druge davčne obveznosti ali stroški oziroma druge obveznosti, povezane s prejemom nagrade, bremenijo nagrajence.

3. Sodelovanje v Nagradni igri

Vsak prijavitelj na Nagradno igro lahko prejme nagrado, ki jo podeljuje Medis.o.o. Zaposleni in študenti zaposleni pri podjetju Medis d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani ali druge osebe, ki so neposredno povezane z izvedbo Nagradne igre, ne smejo sodelovati v Nagradni igri oziroma niso upravičene do nagrad. Za ožje družinske člane se za namene tega nagradnega natečaja štejejo: zakonec, zunajzakonski partner, otroci, starši, bratje in sestre.

4. Izključitev odgovornosti

Organizator, tehnični izvajalec in Podeljevalec nagrade ne prevzemajo nobene odgovornosti za:

 • nedelovanje spletne strani in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • nedelovanje omrežja Facebook.com, ne glede na razloge za nedelovanje,
 • napake na spletni strani, ki so posledica izpada omrežja s strani pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki lahko začasno vplivajo na uporabo spletnih strani povezanih z nagradno igro,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih lahko udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimajo vpliva,
 • kakršne koli posledice koriščenja nagrad.

5. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre in podeljevalec nagrade se zavezuje, da osebnih podatkov sodelujočih, zbranih v tej Nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam in jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 s spremembami; ZVOP-1). Udeleženec Nagradne igre s svojim sodelovanjem podaja privolitev, da Organizator in Podeljevalec nagrade kot upravljavca zbirke osebnih podatkov, vodita, vzdržujeta, nadzorujeta ter hranita zbirko osebnih podatkov udeležencev Nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nadaljnji). Zbirka osebnih podatkov udeležencev Nagradne igre obsega naslednje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte,

Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko Organizator nagradne igre in Podeljevalec nagrade kot upravljavec osebnih podatkov, podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje, hrani izključno za naslednje namene:

 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih,
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev,
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre in na FB,
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim,
 • pošiljanje e-novic Kamzmulcem in Medis po e-pošti. Od prejemanja elektronske pošte se sodelujoči lahko kadarkoli odjavi na povezavi, ki je objavljena v vsakem elektronskem sporočilu.
 • izvajanje telefonskega, pisnega in elektronskega trženja s strani podjetja Medis d.o.o. (Podeljevalec nagrade). Udeleženec nagradne igre lahko zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja.

Na podlagi ZVOP-1 Podeljevalec nagrade udeleženim v nagradni igri zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

6. Pravila in pritožbe

Ta pravila pričnejo veljati s pričetkom nagradne igre, 11.1.2017. Kontakt v primeru vprašanj, nejasnosti ali reklamacij v zvezi z nagradno igro je info@kamzmulcem.si. Organizator in Podeljevalec nagrade si pridržujeta pravico do spremembe teh pravil. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. O vseh drugih spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence Nagradne igre obveščal z objavami na svoji spletni ali Facebook strani. Odločitev organizatorja Nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravili igre je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in vloge, ki niso v skladu s pravili Nagradne igre, ne bodo upoštevani.

V Ljubljani, 11.1.2017